Het menselijk oog bevat een lens die dient om invallende lichtstralen te focussen op het netvlies. Bij Cataract of staar wordt de lens troebel waardoor de focus op het netvlies wegvalt en ook het zicht troebeler wordt en de kleuren minder intens.

Cataract

Dergelijke problemen kunnen niet met een bril opgelost worden en is een kleine operatieve ingreep nodig om de lens te vervangen door een kunstlens. Veelal gebeurt deze operatie via lokale verdoving in dagopname.

Tijdens deze ingreep wordt volledig pijnloos een opening gemaakt in het hoornvlies. Via deze opening wordt de lens verbrijzeld en opgezogen. In het leeggemaakte lenskapsel wordt er een plooibare kunstlens gestoken.

catatract heelkunde

 

Daags na de operatie dien je op controle te komen. Na de operatie wordt het oog gedurende korte tijd afgeschermd en moet je regelmatig oogdruppels toedienen.

Zoals elke chirurgische ingreep bestaan er risico’s. Bij cataractheelkunde kan je in 99% van de gevallen een duidelijke verbetering van de gezichtsscherpte verwachten. Soms zijn er andere zaken die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Daarom zal bij een vooronderzoek worden nagegaan of je in aanmerking komt voor een kunstlens en kan het verwachte resultaat ingeschat en besproken worden.

   
© Wynants Sofie - 2013